Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και στις διατάξεις βάσει των οποίων λειτουργούν οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του νέου Κορωνοϊού και της λοίμωξης COVID-19

Υγειονομικά Πρωτόκολλα